Voorwaarden

Je vindt hier deĀ algemene voorwaarden (van 16 feb 2015, PDF) die van toepassing zijn op en onlosmakelijk deel uitmaken van de overeenkomst tussen Stichting Vrouwentriathlon en de deelnemer aan een evenement zoals hierin omschreven.

Links naar reglementen:

Onderstaand vind je het privacyreglement van de Stichting Vrouwentriathlon:

De Stichting Vrouwentriathlon is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30272327.